KATEGORIE: Vtipy o židech

Nejlepší vtipy o židech

V synagoze se vedle sebe modlí Lederer v hezkém novém kožíšku a Kohn ve starším ošumělém kabátu.
Lederer prosí: „Bože, dej, ať udělám kšeft za 10.000 $.“
Vedle něj Kohn: „… dej, ať udělám kšeft za 5$.“
A tak to jde dokola.
Po chvíli Lederer vstane, sáhne do portmonky, vyndá pět dolarů a podává je Kohnovi: „Vezmou si to, Kohn, a nerozptylujou mi Hospodina.“

Nejlepší vtipy o židech

Pan Roubíček se prochází po Karlově náměstí v Praze. Jde kolem obchodu se zeleninou a vidí na ceduli nápis:“Židům brambory neprodáváme.“ Okamžitě vtrhne do obchodu a nechá si zavolat vedoucího. K jeho úžasu to tam vede pan Kohn.
Roubíček vyhrkne:“ Kohn, to oni nechali napsat na ceduli Židům brambory neprodáváme?“
Kohn se pohotově ohradí: „Roubíček, viděli oni ty brambory?“

Nejlepší vtipy o židech

Potkají se dvě židovské mámy: „Tak co, Rut, jak se daří dětem?“
„Ani se neptej, náš Mojše si vzal pěknou mrchu! Do jedenácti se válí v posteli, celý dny trajdá venku a utrácí bůhví za co, a když chudák kluk celej uhoněnej večer konečně přijde domů, myslíte, že pro něj má pořádnou teplou večeři? Pche! Ještě ho nutí, aby ji vzal do drahé restaurace!“
„A co Esterka?“
„Ta si vzala učiněného světce! Snídani jí nosí do postele, koupí jí všecko, nač si vzpomene, a večer ji vodí do prvotřídních podniků.“

Nejlepší vtipy o židech

Starého žida srazí před kostelem auto. Vyběhne kněz, poklekne u něj a ptá se:
„Synu, věříš v Boha Otce Všemohoucího, Syna a Ducha Svatého?“
Žid otevře oči: „Já tu umírám a oni mi dávají blbé hádanky.“

Nejlepší vtipy o židech

Potkají se Khon a Roubíček. V rozhovoru se dostali na téma sex.
Khon povídá: „Jak Vás znám, Roubíček, Vy se jistě neunavujete přemlouváním.“
„A věřej, že maj pravdu?“ povídá Roubíček. „Já to mám za ty léta perfektně vymakaný. Zkrátka, když někdy něco chci se Sárou mít, tak zapískám.“
„To je zajímavý, a co když chce Sára?“
„No, když chce Sára, tak přijde za mnou a zeptá se: „Izáku, nepískals?“

Nejlepší vtipy o židech

Ptá se Roubíček rabína: „Rabi, pověz mi, zda je o Šabesu povoleno sexuálně obcovat.“ „Ano, je povoleno sexuálně obcovat, ale pouze s vlastní ženou, neboť o Šabesu není přípustné vyhledávat rozkoš.“

Nejlepší vtipy o židech

Levi a Samuel kráčejí večer Centrálním Parkem. Najednou se před nimi objeví lupič, který na ne míří pistolí a žádá po nich všechny peníze, které mají u sebe. Levi vyndá z peněženky 100 dolarů a podává je Samuelovi: „Samueli, já skoro zapomněl, že jim dlužím 100 dolarů. Tady jsou.“

Nejlepší vtipy o židech

Jedna židovská obec najímá nového rabína na základě písemného doporučení od jiné židovské obce, v němž stálo: „Rabbi Finkelstein je jako král Šalamoun, jako Mojžíš, jako Bůh sám.“
Za týden nato volá předseda obce předsedovi té bývalé rabínovy obce: „Vy prolhanci. Vy podvodníci. Jak jste mohli dát tomuhle parchantovi takové doporučení?“
„Jaképak lhaní,“ odpovídá druhý předseda. „Šalamoun měl taky třista žen. Mojžíš taky koktal. A Bůh se taky nikdy v chrámu neukázal.“

Nejlepší vtipy o židech

Stěžuje si rabín druhému: „Poslal jsem jediného syna do Evropy – a oni ho obrátili na křesťanství!“
„Představ si, mně se stalo totéž.“
Oba se jdou vyzpovídat k vyššímu rabínovi a on jim řekne: „Představte si, já mám jediného syna také na studiích v Evropě, a také se stal křesťanským knězem!“
Tak se jdou pomodlit k Hospodinu. Říkají mu svůj osud a Hospodin praví: „Představte si, měl jsem jediného syna a…“

Nejlepší vtipy o židech

Kohn letí letadlem a obsluhuje ho mladá, krásná letuška. Kohn si ji zavolá a říká jí:
„Slečno, já teď letím na tři dny do New Yorku a budu tam sám.
Nechtěla byste mi dělat na tu dobu společnost, myslím tím se vším všudy, za sto tisíc?“
Letuška se začervená a říká:
„No, dalo by se o tom uvažovat.“
„A co takhle za tisícovku?“
„No dovolte, copak jsem nějaká kurva?“
„Promiňte, to už jsme se domluvili, teď se bavíme o ceně…“

Nejlepší vtipy o židech

Rabín a kněz se srazí v autech. Obě vozidla jsou rozmlácená na maděru, ale oba klerikové vyvázli nezranění. Když se vyhrabou z trosek, rabín si všimne knězova roucha a hned povídá:
„Koukám, že jste kněz. Já jsem rabín. Podívejte na naše auta, nic z nich nezbylo, ale nám se nic nestalo. To je znamení od Boha. Bůh musel chtít, abychom se potkali a stali se přáteli a po zbytek našich dní žili svorně v míru.“
„Plně s vámi souhlasím, to musí být božské znamení,“ přikyvuje kněz.
„A koukněte, další zázrak. Moje auto je úplně zničené, ale lahvi
mešního vína se nic nestalo. Bůh jistě chce, abychom toto víno vypili a oslavili tak štěstí a naše setkání.“
S těmito slovy podal rabín láhev knězi. Ten s jeho promluvou souhlasil, otevřel láhev a dal si několik mocných loků a podal láhev zpět rabínovi. Rabín zacpal špunt zpět do lahve a podal ji opět knězi. Kněz se udiveně ptá:
„Vy se nenapijete???“
„Ne, já raději počkám na policisty.“

Nejlepší vtipy o židech

Židovská rodinka – otec, matka a syn se projíždějí na řece, když v jednu chvíli spadne neposedný klučina do vody a jde ke dnu. Rodiče bědují a modlí se:
„Bože nás Nejvyšší, vrať nám naše dítě.“
Zázrak, dítě se objeví na hladině, a dokonce se samo nějak dostane do loďky. Otec padne na kolena:
„Bože, děkuji Ti za Tvou dobrotu!“
Matka se podívá s přimhouřenýma očima a povídá k nebesům:
„Ty, Bože, neměl náhodou ten kluk na hlavě čepici, když spadl?“

Nejlepší vtipy o židech

Hele táto, řekne Sára svému muži Kohnovi, musíme dceři do pokoje pořídit rolety.
Večer když se svlíká, Roubíček odnaproti ji okukuje.
Ale Sáro, to chce rozum, jaképak rolety, vyměníte si pokoje a rolety bude kupovat Roubíček.