KATEGORIE: Vtipy o žárovkách

Nejlepší vtipy o žárovkách-žárovky

Kolik cikánů je potřeba na výměnu žárovky?

Šest. Jeden ji běží ukrást, druhý dělá zeď, třetí smaže stopy, čtvrtý se napíchne na proud k sousedům, pátý přesvědčuje náhodného gádžu, aby mu šel vyměnit žárovku a šestý poběží na úřad pro sociální dávky.

Nejlepší vtipy o žárovkách

Kolik Einsteinů je potřeba na vyměnění žárovky?
To záleží na rychlosti toho člověka a hmotnosti žárovky. Nebo obráceně, samozřejmě. A možná by bylo jednodušší nechat žárovku a vyměnit místnost. Je tovšechno relativní.

Nejlepší vtipy o žárovkách-žárovky

Kolik programátorů ve Windows je potřeba na vyměnění žárovky?
.
.
.
472. Jeden napíše WinGetLightBulbHandle, jeden napíše WinQueryStatusLightBulb, jeden napíše WinGetLightSwitchHandle…