Vtipy o vánocích

„K čertu!” běduje poslední den služby před Vánoci strážník Okulár. „Schoval jsem dárky pro ženu a děti tak, že by je nikdo nenašel…”
„A někdo je našel, viď?” tipuje soustrastně kolega.
„Kéž by – nemůžu je totiž najít!”