KATEGORIE: Vtipy o trosečnících

Nejlepší vtipy o trosečnících

Trosečníci:Američan, Angličan a Čech chytí zlatou rybku a ta jim říká: „Hoši, když mě pustíte, splním vám každýmu 3 přání!“ Američan řekne: „Já bych chtěl u nás v Kalifornii bezva ranč, do něj hezkou modelku a chtěl bych se tam octnout,“ Američan zmizí. Angličan řekne, že chce v Londýně velkej dům, do něj veliký rychlý Ferrari a chtěl by tam být. Angličan zmizí. Čech řekne: „Mám žízeň chcu škopek (vypije to na EX), já bych chtěl sud piva. Mě to tady samotnýho nebaví, ať jsou tady ti dva zase zpátky!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

U pustého ostrova ztroskotá loď a zachrání se z ní chlap, pes a prase.
Po delší době si chlap sám pro sebe říká: „Sakra, nedá se nic dělat, vyberu si jednoho z nich na sex – furt lepší, než si to pořád dělat jen sám!“
Po dlouhých úvahách se rozhodne pro prase. Jenže pokaždé, když k němu přistoupí zezadu, pes to vidí a okamžitě na něj začne štěkat a kousat ho do zadku.
Chlap se rozčílí a lehne si do trávy a řekne: „Bože pomoz mi!“
Vtom se nad ním objeví překrásná dívka a povídá mu: „Posílá mě za Tebou Bůh, už se dál nemůže dívat na to, jak to tady vedeš. Jsem tu jen pro tebe a splním ti jakékoliv přání!“
Chlap chvilku přemýšlí a pak povídá: „Hele, podržela bys mi chvíli toho blbýho psa?“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Ztroskotá loď a moře na ostrov jako tradičně vyvrhne jednoho Čecha, Američana a Rusa.
Do půl hodiny se objeví smečka lidojedů a všechny tři odvedou do tábora. Tam jim náčelník říká lámanou francouzštinou, že se bude snažit jim pobyt zpříjemnit zvyklostmi moderní civilizace, takže budou popraveni v abecedním pořadí na moderním přístroji. S těmi slovy strhne velkou plachtu a odhalí zarezlou gilotinu.
Američan poklekne, prostrčí hlavu otvorem, cvak, gilotina sjede dolů a zarazí se jen kousíček nad krkem. Vytáhnou ho zpod gilotiny a náčelník říká, že Bohové se slitovali a on jejich přání respektuje a splní onomu muži tři přání. Američan nelení a požádá o loď, pár veslařů a kufr perel. Je mu vyhověno. Pak přijde na řadu Čech. Také má štěstí a gilotina se zarazí těsně nad ním. I on má nárok na splnění tří přání:
„Tak zaprvé bych taky chtěl loď. Zadruhé šest veslařů na ni. Za zatřetí, nemáte tu desítku klíč? Já bych vám tu gilotinu spravil.“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Na ostrov doplave muž se ženou a ta naříká: „Co tu jen budeme dělat?“ Muž si zálibně prohlédne její postavu pod mokrými šaty a utěšuje ji: „Nudit se to rozhodně nebudeme a přinejhorším tu rostou banány!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Jsou na ostrově: Rus, Japonec a Čech. Japonec říká: „Už to tady nevydržim, já plavu přez moře“. A tak plave. Potká ho žralok a říká: „Zaspívej mi hymnu!“ Japonec zpívá a žralok ho sežere. Přestává to bavit i Rusa tak začíná plavat, taky potká žraloka a zpívá mu hymnu a žralok ho sežere! Plave Čech: Potká ho žralok a říká: „Zaspívej mi hymnu!“ Čech zpívá: „kde domov můůůj, kde domov můj?“ Žralok vykulí oči a říká: „Plav dál bezdomovce nežeru!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

K trosečníkovi, trávicímu dlouhé dny na malinkatém ostrůvku uprostřed oceánu, připlaval jiný a povídá: „Nechci vám kazit radost, ale tohle, na čem jste se zachránil, není bohužel žádný ostrov, nýbrž mina obrostlá chaluhami…“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Na pláži vyloví láhev a v ní je lístek: „Ztroskotal jsem na pustém ostrově. Nejsou tu ani zloději, ani policajti, ani banky, ani exekutoři, ani berňák. Chcípněte si tam u vás všichni závistí!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Připluje trosečník na ostrov, kde se na něho vrhnou dva vyzáblí, otrhaní mužové. „Kdy jste ztroskotal?“ „Dnes ráno.“ „Výborně! Člověče, na vás čekáme! My jsme si vsadili v 34. sázkovém týdnu do sportky a do dneška nevíme, jak vyšel druhý tah!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Mohutná vlna vyvrhla z vraku kdysi přepychové lodi dva trosečníky na pustý ostrov. Jeden držel v pevně sevřené ruce láhev whisky. Sotva však vystoupil na břeh, dal se do zoufalého nářku. „Nebreč,“ utěšoval ho druhý, „snad popluje brzy kolem nějaká loď a zachrání nás! A ještě ke všemu máme láhev whisky!“ „No právě! Já skočil do moře původně se dvěma lahvemi …“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Vypráví se, že tento trosečník, sotvaže dopil první láhev a blaženě vydechl, zahlédl na obzoru loď. Trosečník vyskočil, ukryl bednu whisky pod banánovým listím a křičel: „Táhněte pryč! Jste tu moc brzy!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Na břehu ostrova stojí zarostlý, vousatý muž a mává na okolo plujíci loď. ,,Kdo to je?“ zeptá se jeden cestující kapitána. ,,Nevím,ale vždy se takto raduje když jedeme kolem.

Nejlepší vtipy o trosečnících

Dva trosečníci se procházejí po ostrově a najednou docela blízko vybuchne v moři atomová bomba a na obloze začne vyrůstat typický hřib. „Hurá!“ jásají oba. „Civilizace je blízko!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Na sklanatém ostrově se zachránila mladá žena. Pobyla si tam chudinka sama hodně dlouhé týdny a měsíce, až jednou, když pohlédla na moře, spatřila, jak k ostrůvku plave nový trosečník. „No nazdar!“ řekla si ta hezká trosečnice, „to mám pěkné vyhlídky! Celý další život strávít jen s jedním mužským!“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Zachránili se na pustém ostově dva trosečníci. Jednomu z nich se podařilo vylovit i klobouk. Chvíli chodili po ostrově a přemýšleli, co dělat. „Ty, půjč mi asi na hodinu ten tvůj klobouk,“ napadlo najednou jednoho z nich. „A co s ním budeš dělat?“ „Sednu si támhle pod palmu a budu žebrat, abychom měli něco pro začátek.“

Nejlepší vtipy o trosečnících

Zachráněný trosečník, kterého vytáhli před chvilkou na palubu, se najednou vytrhne svým zachráncům a chce se mermomocí vrátit zase zpátky na vor. „Co blázníte, člověče?“ „Ale všiml jsem si, že jedete do Lagosu a to já nemohu potřebovat, já jedu úplně na opačnou stranu!“