KATEGORIE: Vtipy o kostelu

Nejlepší vtipy na téma kostel

Ateista tráví klidný den rybařením v jezeře. Najednou na jeho člun zaútočí lochneská nestvůra. Jediným máchnutím ocasu vyhodí člun i s rybářem do vzduchu a otevře tlamu, aby oba spolkla.
Za letu vzduchem muž vykřikne: „Pane Bože, pomoz mi!“
Zázrakem všechno znehybní, ateista zůstane i se člunem viset ve vzduchu. Z nebes zazní hromový hlas: „Já jsem myslel, že ve Mne nevěříš!?!“
„No jo, Pane Bože – na lochneskou příšeru jsem ještě před minutou taky nevěřil!“

Nejlepší vtipy na téma kostel

Farář se ptá na hodině náboženství dětí: „Kdo chce jít do nebe?“ Hlásí se všichni kromě Pepíčka Kalianků. „Proč ty do nebe nechceš?“ „Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!“

Nejlepší vtipy na téma kostel

Nymfomanka ve velké krizi jde po ulici. Má obrovskou chuť na sex.
Klepe na nějaké dveře, ale nikdo neotevře a nikde nikoho nepotká.
Potom uvidí kostel a vejde do něj. Není tam nikdo krom kněze.
“Co si přeješ, dcero?” ptá se farář.
“Tebe, vem si mě!” “Prosím?” ptá se otec. “Chci to a už to nevydržím!!!”
“Ale dcero, jsi v dome božím!!” “To je mi jedno,chci,abys se mnou
souložil, hned!”
“Ale já nemohu! Jsem kněz!!!”
Dívka se svlékne a lehne si na oltář.
Má nádherné tělo a kněz neví, co dělat, už to nemůže vydržet, poleje ho horko, pokřižuje se a ptá se Ježíše: “Pane, co mam dělat?”
Ježíš odpoví: “Sundej mě z kříže , sundej mě z kříže !!!!”

Nejlepší vtipy na téma kostel

Čech, američan a Rus se vsadí, že přeskočí kostel..

Běží Rus, zastaví se před kostelem a řekne: ,,Ty vole, to nepřeskočím!“ Vyběhne jeptiška a křičí: ,,Tady se sprostě nemluví!“

Běží Američan, zastaví se před kostelem a řekne: ,,Ty vole, to nepřeskočím!“ Vyběhne jeptiška a křičí: ,,Tady se sprostě nemluví!“

Běží Čech a přeskočí kostel. Vyběhne jeptiška a povídá“,,Ty vole, on to přeskočil..“

Nejlepší vtipy na téma kostel

Se čtyřmi jeptiškami se zřítí letadlo. Přijdou k nebeské bráně, kde na ně čeká svatý Petr. Dříve než je pustí do nebe, ptá se první jeptišky, jestli se někdy dotkla pánského údu. Jeptiška odpoví, že ano, ale pouze prstíčkem. Sv. Petr jí ukáže na nádobu se svěcenou vodou, aby si v ní omyla prst a potom že může vstoupit do nebe. Ptá se druhé jeptišky, jestli se někdy dotkla pánského údu. Jeptiška odpoví, že ano, ale pouze dlaní. Sv. Petr jí nařídí, aby si omyla dlaň ve svěcené vodě a pustí ji dál. V tom vystoupí čtvrtá jeptiška z řady a říká: „Tak jestli si myslíte, že si v tom vypláchnu pusu, až ona si v tom umyje zadek, tak to jste na velkym omylu.“

Nejlepší vtipy na téma kostel

Praví opat: „V klášteře přijímáme nové mnichy neobvyklým způsobem, tak se ukáže, jestli jste schopni zříci se žen a pokušení.“
Všichni se svlečou donaha a na přirození jim přivážou zvonek.
Do místnosti vstoupí krásná žena a začne se svlékat.
Zvonky zvoní jak o život, jen jedno přirození se ani nehne a zvonek ani necinkne.
„Ty jsi ten vyvolený!“ zvolá opat. „Budeš přijat do kláštera a budeš bydlet s bratrem Kristiánem!“
„Cililililink!“

Nejlepší vtipy na téma kostel

Sedí takhle Ježíš v nebi a kouří trávu. Přijde k němu Bůh a povídá: „Hele synu, koukej toho nechat, jestli tě ještě jednou nachytám, tak tě vyhodím dolů na zem!“ Ježíš vydrží nekouřit hodinu, pak začne být nervózní, po dvou hodinách si začne hryzat nehty a po dvou a půl si zase zapálí. Za chvilku ho nachytá Bůh a shodí ho dolů na Zem. Ježíš padá a padá, a nakonec spadne v horách před osamocenou salaší. Vejde dovnitř, tam sedí bača a u stropu visí obrovská otep marihuany. No netrvá dlouho a bača Ježíši nabídne a za pár chvil jsou oba pěkně vysmátí. A Ježíš říká: „Ty, bačo, já se ti musím k něčemu přiznat, já jsem Ježíš Kristus.“ Bača se jen zašklebí a říká: „Síla, co?“

Nejlepší vtipy na téma kostel

Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou křížovku.
Jedna z jeptišek se ptá druhé:
„Prosím tě, součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A.“
Ta druhá odpoví:
„No, mohla by to být pata.“
V tom sebou biskup cukne a zeptá se:
„Nemá tu někdo gumu?“

Nejlepší vtipy na téma kostel

Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“ O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá: „Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži…“