KATEGORIE: Vtipy o koktavých

Nejlepší vtipy o koktavých

Vsadí se tři koktaví, kdo z nich koupí nejrychleji cigarety. Jde první: „S-s-sparty.“, 12 sekund. Jde druhý: „P-pe-petry“ 10 sekund. Přijde třetí a říká: „L-L&M“ a prodavačka obratem „Červený nebo modrý“ Třetí: „Ty k-k-kurvo!“

Nejlepší vtipy o koktavých

Jde koktavej a plešatej po ulici. Koktavej povídá tomu plešatýmu: „Ttto by mmmě zzajímalo, kolik dddáš zza holiče, hhhha hhha?!”
A ten plešatej mu povídá: „A mě by zajímalo, kolik ty dáš za telefon?”

Nejlepší vtipy o koktavých

„Ahoj Karle, jak žiješ?”
„Ále, do-do-dobře.”
„Čím se teď živíš?”
„Ále, prodávám bi-bible.”
„Ty prodáváš bible? A to ti vynáší?”
„Ja-ja-jasně! Mám p-plné ka-ka-kapsy pe-peněz!”
„Vážně?! A jak je prodáváš?”
„No-normálně! P-p-přijdu, za-za-zazvoním a po-povídám: Do-do-dobrý den! Já pro-pro-dávám bi-bibli! Ko-koupíte si je-jednu, ne-ne-nebo vám ji p-p-přečtu!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Stojí dva koktové u lisu a vyrábějí z takových kovových hranolů lopaty. Tu jeden povídá: „Hele, t-t-teď zkusíme u-u-udělat kru-krumpáč. Já řeknu t-teď a ty t-to p-p-pustíš, a pak řeknu dost a t-ty t-t-to z-z-z-zastavíš… Tak, teď!”
„D-d-d-do-do-do-do… K-ku-kurva, zase lopata!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Jde koktavej a plešatej po ulici. Koktavej povídá tomu plešatýmu: „Ttto by mmmě zzajímalo, kolik dddáš zza holiče, hhhha hhha?!”
A ten plešatej mu povídá: „A mě by zajímalo, kolik ty dáš za telefon?”

Nejlepší vtipy o koktavých

Přijde takhle koktavý do metra a ptá se jednoho: „Ko- ko- ko- kolik je ho- ho- ho- hodin?”
Cestující mlčí a mlčí, a tak se pán zeptá jiného a pak odejde, načež se ostatní ptají toho tichého: „Proč jste mu, chlape, neodpověděl?!”
„Bál js- js- jsem s- se, že mi rrr- ro- zbi- bije hu- hu- hubu.”

Nejlepší vtipy o koktavých

Po ulici jdou chromý a koktavý a ten koktavý říká: „Ddddám ti rararadu, jak nenenebudeš kkkulhat.”
„To by bylo fajn,” zaraduje se chromý.
„Nnno ttak mumusíš chochodit jeddddnou nnohou po obbbrubníníku a jedddnou po cecestě.”
Chromý na to: „A já ti dám radu, jak nebudeš koktat.”
„Tttto by bbbylo sususuper,” zaraduje se prozměnu koktal. „Ccco mmmám dědědělat?”
„Drž hubu!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Letí si takhle letadlo a je řízeno dvěma koktavými piloty. Vtom najednou začne hořet levý motor.
První pilot povídá: „He-he-hele, ho-ho-hoří nám mo-motor.”
A druhý na to: „T-t-tak to b-b-běž ř-ř-říct-t ce-ce-cest-tu-cestujícím.”
„N-n-ne, b-b-běž ty, t-ty m-m-míň ko-ko-koktáš,” na to ten první.
„N-n-n-n-ne, b-b-b-b-běž ty, t-t-t-ty t-t-to u-u-u-umíš za-zaz-zaz-zazpívat,” zase ten druhý.
„T-t-t-tak d-d-dobře,” řekne ten první a vyleze z kabiny mezi lidi.
Hezky si to v duchu rozpočítá a začne hlubokým hlasem zpívat: „Hooooořííí náááám letadloooo!”
A všichni cestující na to sborově: „Hyja hyja hou!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Kovají dva koktaví bratři na bucharu sekeru a jeden povídá druhému:
„Hehehehele bbbbrácho, aaaž řeřeřeknunu doost, tak, teten bubuchar vypneneš.“
Ten mu odpoví: „Dodobrá.“
Tak kovají a ten první říká:
„Dododododododoodo…….dodoprdele, uuuž z totoho mámáme zzzzase lololopatu.“

Nejlepší vtipy o koktavých

Dva koktavci se vsadí, že kdo při zakoupení cigaret nebude koktat, vyhrává od druhého 500 korun. První koktavec přijde do trafiky: „Jedny Sparty, prosím.”
Uspěje a souká si vyhranou pětistovku do kapsy.
Druhý koktavec ho následuje: „Jedny Startky, prosím.”
Prodavač na to: „S filtrem, nebo bez filtru?”
„Ču, ču, ču, ču, čuráku!”

Nejlepší vtipy o koktavých

Potkají se dva koktaví kamarádi: „Nnnnazdar Pppepo, ttak cco, jjjak sse mmmáš?”
„Aaale jjo, dddobrý.”
„Nnno, a ccco tten ttvůj lllogopppedickej kkkurz?”
„Aaale jjjo, dddobrý, ppposlouchej: Třistatřiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřiatřicet stříbrných střech.”
„Nnnno ttto jje úúplně ssskvělý, nnne?”
„Aaaale jjo, kkdyž oona nna ttto zzas ttak ččasto nnepřijde řřeč!”

Nejlepší vtipy o koktavých

?Jeden koktavý pán si stěžuje, že mu koktání překáží v jeho práci:
„A co máte za zaměstnání?“ ptá se druhý.
„Sta-starám se o sle-slepi-pice v drůbežá-žárně“.
„No a jak vám to může vadit?“, diví se druhý.
„No já-já ráno vy-vyháním slepi-pice ven do ohrady, to stačí j-jen říct pi pi pi pi pi, a všech pě-pět tisíc slepi-pic je ve-venku. No a ve-večer, když je mu-musím zahnat do ku-kurníku, tak na ně vovolám kšá kšá, ono se jim mo-moc ne-nechce, ale na-nakonec všechny za-zalezou, a-až na je-jednu. A na tu se
j-já ro-rozčílím, a vo-volám na ní kšá kšá, ty slepice jedna pi-pi-pi-pi-pi-pitomá, a pět ti-tisíc slepic je zase ve-venku.“