GIGABYTE Z790 Aero G

8 809 

Výrobce: GIGABYTE

GIGABYTE Z790 Aero G
GIGABYTE Z790 Aero G

8 809 

Katalogové číslo: JRC-154588